Logo Atom Solution
THÔNG BÁO COOKIE

THÔNG BÁO VỀ COOKIES

Thông cáo này được áp dụng cho Website này, hay bất kỳ website hoặc trang chủ thương hiệu nào khác trên nền tảng hệ thống của bên thứ ba (ví dụ như YouTube hay Facebook) và cũng được áp dụng cho những ứng dụng được truy cập hay sử dụng thông qua những website hay nền tảng được vận hành bởi hoặc nhân danh ATOM.
Bằng việc truy cập vào website ATOM, bạn ưng thuận để cookies hay công nghệ theo dõi của chúng tôi kích hoạt theo thông cáo này. Nếu bạn không đồng ý, bạn nên cài đặt chế độ xem phù hợp cho trình duyệt hoặc ngừng sử dụng website ATOM. Nếu bạn ngăn cookies của chúng tôi hoạt động, điều này có thể ảnh hưởng đến quá trình bạn sử dụng website ATOM.
Khi sử dụng thiết bị di động để kết nối internet, bạn nên xem xét thông cáo về quyền riêng tư của từng ứng dụng cụ thể mà bạn đang dùng để hiểu thêm về những quy định trong việc thu thập dữ liệu của ứng dụng đó.

1. Cookies là gì?

Cookies là những tập tin văn bản nhỏ được các trang web bạn truy cập đặt vào máy tính của bạn. Chúng được sử dụng rộng rãi để khiến các trang web hoạt động, hoặc hoạt động hiệu quả hơn cũng như để cung cấp thông tin cho chủ sở hữu của trang web.

2. Chúng tôi sử dụng cookies như thế nào và tại sao?

Chúng tôi sử dụng cookies để cải thiện việc sử dụng và chức năng của các website ATOM và để hiểu tốt hơn về việc khách sử dụng website ATOM và các công cụ và dịch vụ được cung cấp tại đó như thế nào. Cookies giúp chúng tôi sửa đổi các trang thuộc website ATOM phù hợp với các nhu cầu cá nhân của bạn, để cải thiện sự thân thiện với người dùng, để nhận được phản hồi hài lòng của khách hàng và giao tiếp với bạn ở nơi khác trên Internet.

3. Các loại cookies nào có thể được dùng trên website ATOM?

Chúng tôi có quyền sử dụng các loại cookies như sau trên website ATOM:

Cookies phiên - Là các tập tin cookie tạm thời bị xóa đi khi bạn đóng trình duyệt của bạn. Khi bạn khởi động lại trình duyệt và trở lại trang đã tạo ra cookie đó, website sẽ đối xử với bạn như một khách truy cập mới.

Cookies lâu bền - Các cookies này ở lại trên trình duyệt của bạn đến khi bạn xóa chúng bằng thủ công hoặc đến khi trình duyệt của bạn xóa chúng dựa trên thời gian được xác lập bên trong chính cookie. Những cookies này sẽ nhận ra bạn là khách trở lại.

Cookies cần thiết - Cookies cần thiết thực sự cho hoạt động của website ATOM. Chúng khiến bạn có thể tìm ra dường đi trên trang web và sử dụng các hạng mục của chúng tôi.

Cookies gửi thông tin đến chúng tôi - Đó là những cookies mà chúng tôi đặt trên website ATOM và chúng chỉ có thể được trang đó đọc. Đây là loại được gọi là “Bên Thứ nhất”.Chúng tôi còn đặt các cookies trên các quảng cáo trên các trang web khác mà các bên thứ ba sở hữu (ví dụ như Facebook). Chúng tôi có thông tin thông qua các cookies này khi bạn bấm vào hoặc tương tác với quảng cáo. Khi đó ATOM đang đặt một cookie “Bên Thứ ba”. ATOM có thể sử dụng thông tin thu được nhờ các cookies đó để phục vụ bạn với quảng cáo liên quan đến bạn hoặc được bạn quan tâm dựa trên ứng xử trực tuyến trong quá khứ của bạn.

Cookies gửi thông tin đến các công ty khác - Đó là những cookies được các công ty đối tác của chúng tôi (ví dụ như Facebook hoặc các nhà quảng cáo) đặt trên website ATOM. Họ có thể sử dụng dữ liệu thu được từ các cookies đó để nhắm quảng cáo đến bạn một cách ẩn danh trên các trang web khác, dựa trên việc bạn truy cập website ATOM. Ví dụ, nếu bạn sử dụng một widget xã hội (ví dụ như ký hiệu màn hình của Facebook) trên trang Web, nó sẽ ghi nhận việc bạn “chia sẻ” hoặc “thích”. Facebook (là công ty đặt cookie) sẽ thu thập dữ liệu.

4. Các ví dụ về cookies được sử dụng trên trang Web này

Cookie được sử dụng/ loại và chủng loạiMục đíchDữ liệu nào được thu thập?Chi tiết
Cookies thực hiện
Loại: Phân tích
Phân loại: Bên thứ ba
Phiên: Lâu bền
Giúp chúng tôi hiểu các khách truy cập tương tác với trang Web của mình như thế nào bằng cách cung cấp thông tin về các lĩnh vực được truy cập, thời gian và vấn đề bất kỳ phải đối diện, chẳng hạn như các thông điệp lỗi. Điều đó giúp chúng tôi cải thiện hoạt động của các trang web của mìnhMọi dữ liệu được thu thập và tập hợp một cách ẩn danh.Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Cookie được sử dụng/ loại và chủng loại

Cookies thực hiện
Loại: Phân tích
Phân loại: Bên thứ ba
Phiên: Lâu bền

Mục đích

Giúp chúng tôi hiểu các khách truy cập tương tác với trang Web của mình như thế nào bằng cách cung cấp thông tin về các lĩnh vực được truy cập, thời gian và vấn đề bất kỳ phải đối diện, chẳng hạn như các thông điệp lỗi. Điều đó giúp chúng tôi cải thiện hoạt động của các trang web của mình

Dữ liệu nào được thu thập?

Mọi dữ liệu được thu thập và tập hợp một cách ẩn danh.

Chi tiết

Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

5. Các công nghệ tương tự khác

Website ATOM cũng sử dụng các công nghệ theo dấu khác bao gồm các địa chỉ IP, tập tin sổ lưu và mốc web, chúng cũng giúp chúng tôi chỉnh sửa website ATOM phù hợp với các nhu cầu cá nhân của bạn.

 • Địa chỉ IP
 • Địa chỉ IP là con số được máy tính sử dụng trên mạng để nhận ra máy tính của bạn mỗi khi bạn đăng nhập vào Internet. Chúng tôi có thể ghi nhận địa chỉ IP nhằm các mục đích như sau: (i) xử lý các vấn đề kỹ thuật, (ii) duy trì sự an toàn và an ninh của trang web (iii) hiểu hơn việc các trang web của mình được sử dụng như thế nào, và (iv) để chỉnh sửa nội dung phù hợp hơn với nhu cầu của bạn tùy theo bạn đang ở quốc gia nào.

 • Tập tin sổ lưu
 • Chúng tôi (hoặc bên thứ ba nhân danh chúng tôi) có thể thu thập thông tin dưới dạng tập tin sổ lưu ghi lại hoạt động của trang web và thu thập dữ liệu thống kê về tập quán duyệt trang web của người dùng. Những mục này được tạo ra một cách ẩn danh, và giúp chúng tôi thu thập (cùng với những thứ khác) (i) loại trình duyệt và hệ điều hành của người dùng, (ii) thông tin về phiên duyệt web của người dùng (chẳng hạn như URL xuất xứ, ngày giờ họ đã truy cập trang web của mình, và các trang mà họ đã xem trên trang web của mình và trong bao nhiêu lâu), và, (iii) các dữ liệu tương tự có tính chất định hướng hoặc dòng truy cập (ví dự như đếm số lượng khách truy cập hoặc báo cáo lưu lượng truy cập trang).

 • Mốc Web
 • Chúng tôi có thể sử dụng các mốc web (hoặc GIFs xóa) trên website ATOM. Mốc Web (còn gọi là “bọ web”) là các chuỗi mã nhỏ cung cấp phương pháp chuyển hình ảnh đồ họa trên trang web nhằm mục đích chuyển dữ liệu trở về chúng tôi. Thông tin được thu thập nhờ các mốc web có thể bao gồm thông tin về việc người dùng đáp ứng như thế nào đối với một chiến dịch thư điện tử (chẳng hạn như thời gian thư điện tử được mở, người dùng kết nối đến đâu từ thư điện tử đó, v.v…). Chúng tôi sử dụng thông tin mốc web cho nhiều mục đích, bao gồm báo cáo lưu lượng trang web, đếm số lượng khách truy cập, báo cáo và kiểm đếm về quảng cáo và email, và cá thể hóa.

  6. Quản lý cookies/sự yêu thích của bạn

  Bạn hãy bảo đảm rằng các cài đặt máy tính của bạn phản ánh bạn có thích chấp nhận cookies hay không. Bạn có thể cài đặt trình duyệt của mình để cảnh báo bạn trước khi chấp nhận cookies, hoặc đơn giản là bạn có thể đặt chế độ để từ chối chúng. Bạn không cần phải có cookies hiện diện để sử dụng hoặc di chuyển qua nhiều phần của website ATOM mặc dù bạn có thể không được truy cập mọi hạng mục trên webiste ATOM nếu bạn làm như vậy.

  Hãy xem nút “trợ giúp” trên trình duyệt của bạn (ví dụ như Internet Explorer, Firefox) để biết bạn có thể làm điều đó như thế nào. Hãy nhớ rằng nếu bạn sử dụng những máy tính khác nhau tại các địa điểm khác nhau, bạn sẽ cần bảo đảm rằng mỗi trình duyệt được điều chỉnh phù hợp với các yêu thích của bạn về cookie.

  Vì mốc web tạo thành một phần của trang web, không thể ‘chọn từ chối’ nhưng bạn có thể khiến chúng vô hiệu bằng cách chọn từ chối những cookie mà chúng đặt vào.

  Ngoài ra, khi có thể, bạn có thể thực hiện lựa chọn của mình khi cho các cookies được đặt vào máy tính của bạn hoặc chọn từ chối cookies bằng cách xem các trang web sau đây và chọn cookies của công ty nào bạn muốn chọn từ chối:

  7. Thông báo pháp lý cập nhật

  Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi thông báo này. Xin vui lòng tham khảo trang này thường xuyên để xem xét các điều khoản mới và thông tin được thêm vào.

  Thông báo này được cập nhật lần cuối vào tháng Chín năm 2023.

  Contact Image

  Hãy trải nghiệm sự đơn giản và tự động toàn trình trong thanh toán ngay hôm nay!