Logo Atom Solution
Atom solution
Atom Processor
triangle
solution
EDC Processor
Cung cấp một nền tảng thanh toán toàn diện cho khách hàng. ATOM MDM giúp tương tác dễ dàng giữa thiết bị POS và Merchant/ Merchant Service Provider, còn ATOM Gateway có thể hỗ trợ kết nối giữa ATOMPOS và hệ thống ngân hàng.
ATOM Gateway được xây dựng trên một mô hình liên kết với nhiều ngân hàng, ATOM TMS để quản lý và theo dõi giao dịch cũng như thông tin Merchant, thông tin liên quan đến cài đặt cá nhân cho mỗi Merchant,...
background
VAM - Virtual Account Management
Hệ thống VAM cung cấp các API, công cụ quản lý và báo cáo toàn diện để phục vụ quản lý Virtual Account và giao dịch thông qua Virtual Account cho các bên liên quan.
background
Thanh toán thương mại điện tử
ATOM đang hoạt động với 5 phương thức thanh toán bao gồm: Tiền mặt, VietQR, Ví điện tử, Cross-line POS, Cross-line Card.
background
Ví điện tử và Dịch vụ mua trước trả sau
ATOM Processor có thể chấp nhận tất cả các loại E-wallet (như Momo, VNpay...), loyalty wallet (như Urbox, Got it...) và BNPL (Buy Now, Pay Later - Mua Ngay, Thanh Toán Sau).
background
Contact Image

Hãy trải nghiệm sự đơn giản và tự động toàn trình trong thanh toán ngay hôm nay!