atom SOLUTION
VỀ CHÚNG TÔI
ATOM Solution được thành lập với mục tiêu mang đến bộ giải pháp toàn diện giúp các nhà cung cấp dịch vụ dễ dàng tham gia vào thị trường thanh toán, góp phần thúc đẩy nhanh chóng phương tiện thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam. Từ đó kiến tạo nên nền tảng kết nối các nguồn lực hỗ trợ phát triển cộng đồng thịnh vượng.
about banner
GIẢI PHÁP
ATOM Solution cung cấp giải pháp tối ưu và toàn diện nhất bằng sự thấu hiểu đối tác và khách hàng
mision banner
Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi
TẦM NHÌN
Trở thành đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ thanh toán dẫn đầu thị trường Việt Nam trước 2025.
SỨ MỆNH
Chúng tôi phụng sự cộng đồng thông qua giải pháp sáng tạo, xây dựng hệ giá trị có tính kết nối liên tục và không giới hạn vì mục tiêu hỗ trợ cộng đồng thịnh vượng, nâng tầm vị thế người Việt.
GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Cam kết
Tôn trọng
Chuyên nghiệp
Chính trực

Dự Án

Paydi Member

Paydi Member

Ứng dụng thanh toán trên POS cho master merchant

PAYDI Member là ứng dụng thanh toán được chạy trên thiết bị thanh toán thẻ POS. Đây là ứng dụng được xây dựng để làm cầu nối tiếp nhận và gửi thông tin thanh toán đến với cổng thanh toán/ ứng dụng ngân hàng.
Đồng thời, PAYDI Member cũng được tích hợp các tiện ích thanh toán đa dạng như trả góp, mua trước trả sau, giao dịch xác minh, mã QR, v.v.
Contact Image

ATOM Solution cung cấp giải pháp tối ưu và toàn diện nhất bằng sự thấu hiểu đối tác và khách hàng