Chứng nhận và tiêu chuẩn
kỹ thuật của ATOM Solution

Chứng Nhận Sản Phẩm

  • POS A80
  • POS A90
  • CN Hợp quy
  • EMV L3
Contact Image

ATOM Solution cung cấp giải pháp tối ưu và toàn diện nhất bằng sự thấu hiểu đối tác và khách hàng