Logo Atom Solution

Chứng nhận và tiêu chuẩn
kỹ thuật của ATOM Solution

Chứng nhận PCI DSS

  • PCI DSS
  • POS A80
  • POS A90
  • CN Hợp quy
  • EMV L3
pci certification
Chứng nhận PCI DSS
Contact Image

Hãy trải nghiệm sự đơn giản và tự động toàn trình trong thanh toán ngay hôm nay!